National Aviation University, Febit, 2020-2023

Erasmus+ Programme of the European Union

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ ДЛЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ​

Проект N° 621138-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Проект спрямовано на розуміння поточних екологічних ініціатив, реалізованих Європою та ІКАО для наближення цивільної авіації до цілей сталого розвитку та ACARE (Flightpath 2050). Модуль Жана Моне розглядає ключові аспекти екологічної політики ЄС, практики сталого розвитку та фокусується на імплементації Європейського досвіду в національні екологічні стандарти у сфері цивільної авіації.

Головною метою проекту є створення екологічного світогляду та культури для студентів та інших зацікавлених сторін щодо здобутків сталого розвитку в авіації на основі європейських цінностей та досвіду.

Досягнення мети передбачає здійснення низки заходів:

Досягнення мети передбачає здійснення низки заходів:

1
1. Модернізація команди Жана Моне завдяки обміну досвідом під час конференцій, семінарів, симпозіумів, конгресів, тренінгів та стажувань у провідних установах Європейського Союзу зі сталого розвитку;
2
2. Розробка навчального курсу «Європейська інтеграція екологічних стандартів для цивільної авіації в умовах сталого розвитку», який включає лекції, практичні, літні школи та інші види роботи;
3
3. Курс дозволить членам команди розповсюджувати знання та досвід серед широкого кола студентів, закріплювати знання студентів про сталий розвиток, спираючись на європейський досвід, та застосовувати знання для підвищення рівня кваліфікації;
4
4. Під час курсу учасники проекту та студенти здійснюватимуть постійне самовдосконалення у сфері європейської інтеграції та формуватимуть систему європейських цінностей щодо навколишнього середовища;
5
5. Проведення досліджень щодо реалізації концепції сталого розвитку в країнах Європейського Союзу дозволить визначити найкращі європейські практики для їх подальшого впровадження на території України, що дозволить поглибити знання та розширити можливості команди Жан Моне та залучених осіб;
6
6. Публікація статей в наукових джерелах та в місцевих й регіональних ЗМІ сприятиме поширенню знань та досвіду європейського співтовариства, які стосуються сталого розвитку авіації, шляхом залучення широкої громадськості до обговорення актуальних питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Команда проекту

Запорожець Олександр Іванович

Професор, д.т.н, нині директор Науково-дослідного Центру екологічних проблем аеропортів Національного авіаційного університету (НДЦЕПА НАУ). 

З 1978 року працює науковим співробітником та викладачем НАУ. Олександр Запорожець брав участь у численних міжнародних дослідженнях та проектах, пов’язаних із захистом навколишнього середовища від впливу цивільної авіації та спрямованих на оцінку різних варіантів збалансованого підходу зі зменшення екологічних проблем. Олександр Запорожець є офіційним експертом Державіаслужби України у галузі охорони навколишнього середовища з 1994 р. У жовтні 2009 року був висунутий від України членом CAEP ІКАО.

Маджд Світлана Михайлівна

Професор кафедри екології, доктор технічних наук.
Є засновником та керівником наукової школи студентів “Екологічна безпека авіаційних підприємств”, діяльність якої спрямована на формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок застосування набутих знань, підвищення рівня екологічної безпеки техносфери навколо підприємств з експлуатації та ремонту авіаційної техніки.

Сфери наукових інтересів: екологічна безпека техносфери поблизу підприємств цивільної авіації, вдосконалення системи управління, вдосконалення екологічного контролю техносфери, фітотехнології.

Синило Катерина Вікторівна

К.т.н., доцент, працює на посаді доцента кафедри Цивільної та Промислової безпеки НАУ, а також є експертом із забруднення атмосферного повітря аеропортів НДЦЕПА НАУ. Катерина Синило захистила кандидатську дисертацію на тему «Моніторинг емісії авіадвигунів та забруднення атмосферного повітря аеропортів» у 2013 році. Напрямок досліджень – моделювання розсіювання забруднень від авіадвигунів за різних експлуатаційних та метеорологічних умов у межах аеропорту. Як експерт НДЦЕПА НАУ брала участь у національних і міжнародних дослідженнях та проектах, пов’язаних із захистом навколишнього середовища від впливу цивільної авіації, зосереджених на оцінці місцевої якості повітря аеропортів. Синило Катерина бере участь у міжнародних експертних групах ICAO CAEP.

Черняк Лариса Миколаївна

К.т.н., доцент, працює на посаді доцента кафедри Екології НАУ, Вона є активним учасником наукової роботи нашого університету, а також секретарем Науково-технічної ради Національного авіаційного університету.Працює викладачем на кафедрі екології з 2011 р., Її основні наукові та навчальні інтереси охоплюють питання сталого транспорту та споживання палива. Окрім цього, вона також брала участь у дослідженні про кліматичні наслідки впливу повітряного транспорту на прикладі українських аеропортів, а також в оцінці потенціалу енергозбереження цих об’єктів та засобів їх вдосконалення.Вона має необхідний досвід з питань сталого розвитку в результаті міжнародних тренінгів зі сталого розвитку за програмою вищої освіти Балтійського університету (BUP).В даний час вона працює над своїм докторським дослідженням, що стосується підвищення екологічної аеропортів.

Кажан Катерина Іванівна

К.т.н., доцент, працює на посаді доцента кафедри Цивільної та промислової безпеки НАУ, а також як дослідник Науково-дослідного центру екологічних проблема аеропортів (НДЦ ЕПА) НАУ. Вона захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Екологічна безпека» в 2013 році. Тема дисертаційного дослідження «Моніторинг емісії авіадвигунів та забруднення атмосферного повітря аеропортів. Катерина залучена в національні та міжнародні проекти, що стосуються захисту довкілля від впливу цивільної авіації, оцінки взаємозалежностей між рівнями шуму та емісії, а також прогнозування структури парку ПС з урахуванням екологічних вимог. Вона виконує дослідження для багатьох аеропортів України щодо оцінки впливу шуму та ризиків третьої сторони в умовах авіаційних подій та є учасником міжнародних експертних груп.